TERUG

Straatpraat: Buurtcoördinator Ute Hoogeveen

Buurtcoördinator Ute Hoogeveen

Voorstel
Via ‘Burenberaad GvA’ –een clubje bewoners van de Gijsbrecht tussen de Bosdrift en de Hilvertsweg- had ik onze buurtcoördinator al eerder ontmoet: Ute Hoogeveen. (De Duitse naam Ute spreek je uit als ‘oete’). Hoewel zij dus geen ondernemer is op onze straat, is het natuurlijk leuk om ook eens een gemeentelijke vertegenwoordiger onder de loep te nemen. Tenslotte zijn er meer mensen in en om onze straat met wie we (veel) te maken hebben. U zult later nog over enkelen van hen hier vernemen.

In het archief
Ute is een vriendelijke, betrokken en actieve vrouw die ruim vijftig jaar geleden (“Ik mag nog een jaar of acht”) haar bestaan startte in Berlijn. Op haar 21e levensjaar ging zij studeren aan de UvA in Amsterdam, op aanraden van een studentenpredikant: sociologie, met name Internationale Betrekkingen. In 1986 rondde ze de studie af. Ze is getrouwd en heeft samen met haar man een zoon en twee dochters.
Haar eerste fulltime baan betrof een aardige functie bij de Stichting ‘Kinderen Voorrang’, die zich bezig hield met de veiligheid van kinderen in het verkeer. Ute toerde daarbij door heel Nederland om gemeenten en bewoners bij te staan in de zoektocht naar veiliger verkeer en veiliger wonen.  Zo bleek uit onderzoek dat de bewoners van een drukke verkeersstraat minder (goede) sociale contacten hebben dan die van verkeersluwe straten. Enerzijds wordt op rechte wegen sneller gereden, anderzijds worden de kindvriendelijke woonwijken vaak  als kronkelig en onoverzichtelijk ervaren; dat beïnvloedt kennelijk mede de sociale cohesie. De stichting wilde meer invloed bij gemeentes op ‘de omgevingsinrichting’, wat jargon is voor ‘openbare ruimte’. Jaren geleden is de genoemde club gefuseerd met ‘Veilig Verkeer’ en  ‘de Voetgangersvereniging’, onder de naam ‘Veilig Verkeer Nederland’.
In de twaalf jaar dat zij dit werk deed, ontwikkelde zij zich geleidelijk tot verkeersdeskundige, waarna ze na een baan bij een adviesbureau, vele jaren werkte bij een stadsdeel in Amsterdam. “Maar op zeker moment wilden we de stad uit; toen heb ik gesolliciteerd bij de gemeente Hilversum, afdeling ‘beleid’.” Tegenwoordig woont Ute in Amsterdam Nieuw-West (‘prachtige wijk met veel ruimte en groen’) en tuft derhalve zo’n vier dagen per week met de trein op en neer.

Goegemeente
Het personeelsbestand van de gemeente Hilversum omvat in totaal zo’n 450 mensen, van BOA’s tot burgemeester. Na de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden besloot het nieuwe gemeentebestuur ‘buurtcoördinatoren’ aan te stellen. ‘Vergroten  van buurtparticipatie’ was toen een politiek en sociaal speerpunt geworden , onder de noemer ‘Programma Buurten’.
In het gemeentelijke team ‘Samenleving’, anno nu, houden 22 mensen – onder hen de  buurtcoördinatoren- zich bezig met belangrijke onderwerpen als openbare orde en veiligheid. Hilversum werd op papier opgesplitst in acht buurten; ook wel ‘wijken’ of ‘kwartieren’ genoemd, zoals Kerkelanden, de Meent en het Centrum. Er kwamen dus acht coördinatoren  -zorgvuldig geselecteerd- , onder wie Ute; zij mocht zich ontfermen over ‘Zuid’, waarin vijf ‘subkwartieren’  bestaan: Bloemenbuurt Noord, Bloemenbuurt Zuid, het Schrijverskwartier, het Staatsliedenkwartier en de Zeeheldenbuurt. Ute noemt onze wijk Zuid ‘heel divers en interessant’. Hoewel de functie van buurtcoördinator nog maar een paar jaar bestaat, ziet het er zeker naar uit dat dit een blijvend fenomeen is geworden, dat ook in veel andere gemeentes is ontwikkeld.

Een goeie buur(t)
De acht coördinatoren hebben natuurlijk frequent contact met elkaar, waarbij ze van elkaar kunnen leren, elkaar aanvullen en beleid op elkaar kunnen afstemmen. Ute: “We vormen een leuk en hecht team”. Aan iedere wijk is een ‘wijkwethouder’ gekoppeld: een wethouder die speciale aandacht heeft voor één of meer buurten. Het dagelijks coördineren betekent: dichterbij de bewoners komen en de kloof tussen gemeente en burgers zo veel mogelijk overbruggen. Daarom moet een coördinator zichtbaar in de buurt aanwezig zijn en vooral zeer benaderbaar zijn. Een buurt coördinator richt zich vooral op groepen, niet op individuele personen; altijd wordt bij individuele problemen geprobeerd om verbinding te leggen met iemand of een organisatie die mogelijk hulp kan bieden. De coördinator ondersteunt buurtinitiatieven en brengt groepen met dezelfde belangen met elkaar in contact. Kortom: het draait om de ‘sociale contacten’ binnen de buurt (en daar buiten).

Effe buurten
Ute was geregeld te vinden in buurthuis ‘de Lelie’, maar dat is begin vorig jaar helaas afgebrand, waardoor ze nu  een soort zwervende dakloze is geworden: soms zetelt ze in de Zoutkeet, dan in de Heigalerij en binnenkort ineen tijdelijke locatie: Hilvertsweg 89. Zij wil de vinger aan de burgerpols houden door zelf mensen (bewoners, winkels, ondernemers) en instanties op te zoeken, zoals kerken, zorgaanbieders, buurtverenigingen en scholen. Ze gaat niet zitten wachten tot er iemand naar haar toe komt, maar treedt dus actief en ondernemend op, in het belang van het algehele welzijn van alle buurtbewoners.
De Gijsbrecht van Amstelstraat ligt midden in de werkwijk van Ute. Zij noemt het ‘een belangrijke trekker in de wijk’. Veel buurtbewoners gaan hier geregeld winkelen, onder wie veel ouderen. Via de bewoners zelf als via de winkeliers, blijft zij geïnformeerd over het reilen & zeilen, het wel & wee, alsmede over mogelijke problemen of klachten. Ze weet dat velen trots zijn op deze mooie winkelstraat. De Stichting Ondernemersfonds Gijsbrecht is erg actief en heeft een heldere visie op de Gijsbrecht ontwikkeld. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld enkele bankjes geplaatst – iets waar veel behoefte aan was, met name bij de oudere buurtbewoners.

De wijk nemen
Formeel werkt Ute drie dagen in de week, maar haar werkweken variëren flink, afhankelijk van de problemen, de afspraken, de urgentie (toen de Egelantier afbrandde was, ze ‘helaas’ op vakantie…), maar bijvoorbeeld ook van overdag werkende mensen die met haar willen spreken. Daardoor en daarvoor moet ze geregeld in de avonduren in Hilversum zijn; een enkele keer ook in het weekend. Gelukkig mag ze zelf bepalen op welke dagen en tijden zij voor de gemeente wekelijks in touw is. “Het is vaak heel druk met afspraken overdag en/of ’s avonds. Flexibel zijn is in dit werk wel een vereiste.” In haar vrije tijd houdt zij zich onder meer bezig met het maken van houten beelden.
Ute: ”Het leukste aspect van mijn werk vind ik dat veel buurtbewoners iets voor elkaar doen en voor elkaar krijgen; er voor elkaar zijn. Veel mensen zijn echt heel actief voor de wijk waarin zij wonen en dat bevordert niet alleen het sociale, maar ook het persoonlijke welzijn.”
Ikzelf als eenvoudig en licht actief buurtbewoner weet uit ervaring dat dat inderdaad zo werkt.
“Het minst leuke vind ik de problemen die wij eigenlijk niet kunnen oplossen, zoals overlast door zogeheten woongeluiden”, vertrouwt ze me toe. “In het ‘diverse’ Hilversum Zuid houdt elke deelbuurt zich enthousiast met de eigen wijk bezig, al vind ik het soms best ingewikkeld om mensen met elkaar in verbinding te brengen. Maar ons motto is: problemen  zijn  er niet, alleen uitdagingen, haha! “

Om de buurt
Uit eigen ervaring via Burenberaad GvA weet ik dat Ute zeer benaderbaar en alert is, deskundig en empathisch. Ze vindt het heel belangrijk dat de lijntjes wederzijds kort en krachtig zijn. Vandaar dat zij  altijd via de telefoon en de mail aanspreekbaar en ‘afspreekbaar’ is.

Melig door mij samengevat: zij wijkt geen kwartier van de buurt

e-mail: u.hoogeveen@hilversum.nl
telefoon: 06 – 1095 5184

Frans Kwantes, 21 maart 2018