TERUG

Foto-expositie Hilversum-Zuid tijdens oorlog & bevrijding

Op zondag 5 mei zijn in winkelgebied De Gijsbrecht foto’s te zien van Hilversum tijdens de oorlog en de bevrijding. De gratis te bezoeken expositie op Gijsbrecht van Amstelstraat 216 omvat ruim vijftig foto’s die een beeld geven van het leven in Hilversum in die jaren. Vijf veteranen, die de Gijsbrecht een bezoek aandoen met de karavaan van Keep them Rolling,
zullen om 14 uur de expositie bijwonen – samen met burgemeester Pieter Broertjes.

Het initiatief voor de foto-expositie ‘Hilversum tijdens oorlog en bevrijding in beelden’ komt van de winkeliers verenigd in de Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht. ‘We herinneren ons het
bezoek van vorig jaar als de dag van gisteren’, vertelt Renske Schriemer namens de winkeliers. ‘Op het moment dat het konvooi de straat binnen reed, met de veteranen als eregasten, viel alles stil op een luid applaus na. Heel indrukwekkend. We zijn de vrijwilligers en veteranen dankbaar dat
zij op deze manier de herinnering aan de oorlog maar vooral ook onze vrede levend houden.’

Net als vorig jaar bezoekt het konvooi van Keep them Rolling op zondag 5 mei het winkelgebied. De karavaan, bestaand uit ruim 80 voertuigen, meer dan 40 motoren, 250 (mee)rijders en vijf veteranen, maakt bovendien van 14 tot 15 uur een stop op De Gijsbrecht. Zo heb je een uur lang de tijd om tussen de voertuigen door te lopen en ze van dichtbij te bekijken.

Dit jaar wil De Gijsbrecht extra aandacht besteden aan verhalen en foto’s over Hilversum(-Zuid) tijdens oorlog en bevrijding. ‘We zijn blij dat Museum Hilversum samen met ons werkt aan dat doel’, zegt Renske Schriemer. De vijftig foto’s zijn onderdeel van de collectie van Museum
Hilversum
, dat ook zorg draagt voor de presentatie ervan. Naast die bijzondere beelden, van de oorlog in Hilversum, maar ook van de voedseldroppings, de gaarkeukens en foto’s van de bevrijding, zal een filmpje te zien zijn van Hilversum tijdens de bevrijding en enkele rekwisieten uit de collectie van de Hilversummer Ron Manten, onderdeel van Keep them Rolling.

Oproep: Verhalen en foto’s uit Hilversum-Zuid
De Gijsbrecht doet een oproep aan (oud)Hilversummers om verhalen en foto’s over De Gijsbrecht (en omliggende straten en wijken) tijdens oorlog en bevrijding te delen. Daarvoor is gelegenheid tijdens de openingstijden van de expositie. Op zondag 5 mei is de expositie open van 12 tot 17
uur. ‘We zijn op zoek naar origineel materiaal, foto’s en verhalen, dat een beeld geeft van ons gebied in de jaren 1940-1945. We hopen volgend jaar, tijdens de viering van 75 jaar vrijheid in 2020, een beeld te kunnen geven van De Gijsbrecht in die jaren, want dat is er nu nog niet.’

Scholen en andere belangstellenden die de tentoonstelling nog in groepsverband willen bezoeken in de week van 6 tot 10 mei, mogen zich melden bij Stichting Ondernemersfonds De Gijsbrecht.
bezoeken op afspraak zijn mogelijk: bestuur@degijsbrecht.nl

Bron: streekarchief Gooi en Vechtstreek